.רונתה תרעמל ךומסב ,תורעמה לחנ לש יחרזמ םורדה הצקב תנכוש תוטירחה תרעמ
.המש תא הל וקינעהש םיירוטסיה-הרפ תוטירח ירויצ ואצמנ וז הרעמ תוריק לע


מילון מונחים הסביבה הקדומה גיאולוגיה ממצאים תקופות ותרבויות שיטות החפירה תולדות החפירה המערה וסביבתה סיור מודרך לעמוד הראשי